Maisemanvuokraus voisi säilyttää mökkimaiseman

Maisemanvuokraus voisi säilyttää mökkimaiseman

Maisemanvuokraus on ajatuksena ollut markkinoilla useita vuosia, mutta sopimuksia ei juuri ole syntynyt. Saaristossa on kuuleman mukaan tapaus, jossa vapaa-ajanasukas on maksanut tuhat euroa turvatakseen lähimaiseman 30 vuodeksi eteenpäin. Ja Lapissa kerrotaan jonkun hiihtokeskuksen sopimuksesta, jolla estetään avohakkuut keskuksen vieressä.

Miksi maisemanvuokrauksesta ei ole syntynyt enempää sopimuksia, vaikka se tarjoaisi mahdollisuuden säilyttää tuttu metsämaisema mökin naapurissa?

Koska maisemanvuokrauksen mahdollisuutta ei tunneta, uskoo projektineuvoja Johanna Virtanen Suomen Metsäkeskuksesta.

Hakkuut yllätyksenä

”Vapaa-ajanasukkaille hakkuut tulevat usein yllätyksenä ja hakkuita arastellaan puolin ja toisin ottaa esille ajoissa. Metsänomistajilla ei ole käsitystä siitä, mitä maiseman rahallinen arvo on.  Maisemaa säästävien toimenpiteiden vaikutuksia kustannuksiin ei myöskään tiedetä.”

Metsäkeskus käynnisti kaksi vuotta sitten tiedotushankkeen maisemanvuokrauksen mahdollisuuksista. ”Metsänomistajat, metsäyhtiöt tai metsäasiantuntijat haluavat välttää sitä negatiivista huomiota mediassa tai somessa, jonka avohakkuut mökin tai ulkoilumaaston läheisyydessä helposti synnyttävät. Maisemanvuokrausta voitaisiin käyttää neuvottelun välineenä, silloin kun mielimaisema halutaan säilyttää tai sitä halutaan parantaa hoitotoimenpiteillä. Kysymys ei välttämättä ole suurista summista,” arvioi Virtanen, joka on tuore metsätalousinsinööri.

144 euroa vuodessa?

Esimerkiksi 0,8 hehtaarin järeän metsän päätehakkuun siirtäminen kymmenellä vuodella tarkoittaisi laskennallisesti 144 € korvauksen vuodessa metsänomistajalle.  Jos maiseman säilyttämisestä olisivat kiinnostuneet myös naapurimökkien omistajat, voitaisiin kulut jakaa vuokraajien kesken.”

Erityisesti maakunnissa, joissa vapaa-ajan asutuksella ja luontomatkailulla on suuri taloudellinen vaikutus, maisema-asiat korostuvat. Hyvä metsämaisema voi olla mökin myyntivaltti tai edistää mökin vuokrausta, sillä kasvava osa lomalaisista haluaa harrastaa retkeilyä ja liikuntaa lähiluonnossa.

Maisemanvuokraus perustuu vapaaehtoisuuteen

Maisemanvuokraus on vapaaehtoinen sopimus, jossa metsänomistaja, mökkiläinen tai matkailuyrittäjä sopivat metsämaiseman säilyttämisestä tai parantamisesta.

Sopimuksessa määritellään mahdollisimman tarkasti sopimuksen kohde, tehtävät toimenpiteet ja metsänomistajalle maksettava korvaus. Sopimus voi koskea esimerkiksi uudistamishakkuun siirtämistä tietyksi ajaksi eteenpäin, metsikön säilyttämistä lehtipuuvaltaisena, tavanomaista runsaampaa säästöpuiden määrää tai leveämpää suojavyöhykettä rantametsiköissä. Sopimus on purettavissa, jos tilanne olennaisesti muuttuu.

Maiseman säilyttämisestä tai parantamisesta kiinnostuneen kannattaa olla aktiivinen osapuoli ja selvittää metsän omistaja sekä aloittaa neuvottelut maisemanvuokrauksesta.

”Liikkeelle kannattaa lähteä ajoissa. Kun metsikkökuvion reunaan ilmestyvät punaiset leimikonrajausnauhat, alkaa yhteydenotolla olla jo kiire,” Virtanen vinkkaa.

Metsäkeskus teki vuonna 2017 kyselyn metsänomistajille maisemanvuokrauksesta. Kyselyn perusteella metsänomistajat ovat halukkaita neuvottelemaan maisemanvuokrauksesta ja valmiita tiedottamaan vapaa-ajan asukkaita ja matkailupalveluyrittäjiä suunnitelluista hakkuista. Kyselyyn vastasi 350 metsänomistajaa.

”Metsäkeskuksella ei ole tiedossa, kuinka paljon maisemanvuokraussopimuksia on tehty. Ottaisimme mielellämme vastaa tietoa ja kokemuksia syntyneistä sopimuksista. Se voisi innostaa myös muita aloittamaan neuvottelut maisemavuokrauksesta,” uskoo Virtanen.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti