Mökit kuntoon -pilotti on päättynyt

Mikkelin seudulla vuoden 2018 aikana toteutettu Mökit kuntoon -pilotti on saatu päätökseen. Kokeiluna järjestetty Mökit kuntoon -neuvontapalvelu tavoitti seudun mökinomistajia Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Puumalassa. Pilotti oli yksi Laiturilla-hankkeen toimenpiteistä.

Mökit kuntoon -pilotin tavoite oli lisätä Mikkelin seudulla sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä sekä tukea niiden arvon säilymistä. Tähän tavoitteeseen pyrittiin auttamalla mökinomistajia löytämään helpommin tarvitsemansa vapaa-ajan asumiseen liittyvät palvelut. Tämä toteutettiin järjestämällä neuvontapalvelu, josta vapaa-ajanasukkaat saivat käytännön neuvoja ja vinkkejä tarvitsemiensa palveluiden löytämiseksi.

Neuvontapalvelulle selvästi tarvetta

Pilottiin osallistui yhteensä 55 Laiturilla-kumppaniyritystä Mikkelin seudulta. Kokeilu tuotti yrityksille lisää näkyvyyttä ja asiakaskontakteja. Yritykset saivat myös uusia ideoita ja ajantasaista tietoa omien palveluiden ja myynnin kehittämistä varten.

Neuvontapalveluun tuli mökinomistajilta huhti-lokakuun aikana yhteensä 118 yhteydenottoa. Suuri osa palvelutarpeista voitiin hoitaa puhelimitse ja sähköpostitse, neuvontakäyntejä mökeille tehtiin 50. Neuvontaa annettiin myös 15 kesätapahtumassa eri puolilla seutua. Kaikkiaan asiakkaille välitettiin noin 90 yrityksen tiedot palveluiden ostamista varten, sen mukaan mitä asiakkaat tarvitsivat.

Eniten neuvonnan tarvetta oli mökin pihaan, tonttiin ja rantaan liittyen. Toiseksi eniten tarvittiin remontointiin liittyviä palveluita. Neuvontaa pyydettiin eniten 1960–80-luvuilla rakennetuille mökeille, ja suurin asiakasryhmä neuvontapalvelulle olivat 61–75-vuotiaat.

Hyötyä mökinomistajille ja paikallisille yrityksille

Kokeilu osoitti, että neuvontapalvelu auttaa mökinomistajia ja paikallisia yrityksiä löytämään toisensa ja nostaa esiin piileviäkin palvelutarpeita. Neuvonnan avulla voidaan edesauttaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä edistää yritystoimintaa. Ideoita uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi nousi myös esiin. Nyt onkin iso kysymys, miten kokeilun tuloksia hyödynnetään ja miten neuvontapalvelu voitaisiin vakiinnuttaa.

Lämpimät kiitokset mökinomistajille, jotka rohkeasti ottivat yhteyttä neuvontapalveluun ja käyttivät mahdollisuutta saada neuvontaa vapaa-ajan asumisen palveluihin liittyen.

Kiitämme kaikkia kokeiluun osallistuneita yrityksiä hyvästä yhteistyöstä.

Pilotin loppuraportti on luettavissa täältä.

Otamme mielellämme vastaan palautetta neuvontapalvelun tarpeellisuudesta.