Mikkelin seudun pilotti osoitti: neuvontapalvelusta hyötyä mökinomistajille ja yrityksille

Tiedote. Julkaistu 11.12.2018 klo 8:30, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Mökinomistajat Mikkelin seudulla ovat saaneet Mökit kuntoon -pilotissa henkilökohtaista neuvontaa mökin viihtyisyyden ja käytettävyyden kohentamiseksi. Pilotti on osoittanut, että neuvontapalvelu auttaa mökinomistajia ja paikallisia yrityksiä löytämään toisensa ja nostaa esiin piileviäkin palvelutarpeita. Kokeilu on päättymässä, mutta neuvonnalle on sen perusteella selvästi tarvetta, ja palvelun vakiinnuttaminen tarjoaisi keinon erottua muista mökkiseuduista.

Mökit kuntoon -pilotin tavoite oli lisätä Mikkelin seudulla sijaitsevien mökkien viihtyisyyttä ja käytettävyyttä sekä tukea niiden arvon säilymistä. Pilottiin osallistui yhteensä 55 palveluyritystä Mikkelin seudulta, ja yhteydenottoja neuvontapalveluun tuli mökinomistajilta huhti-lokakuun aikana yhteensä 118. Neuvontakäyntejä mökeille tehtiin 50, ja asiakkaille välitettiin noin 90 yrityksen tiedot palveluiden ostamista varten, asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Neuvontapalvelusta oli hyötyä niin mökinomistajille kuin vapaa-ajan asumiseen liittyviä palveluita tarjoaville yrityksille. Mökinomistajat saivat tarvittaessa apua palvelutarpeidensa täsmentämisessä. Monille erityisesti kauempana asuville mökinomistajille sopivan palveluntarjoajan löytäminen saattaa olla vaikeaa, ja neuvontapalvelu helpotti ja nopeutti tekijöiden löytämistä. Yrityksille neuvontapalvelu tuotti puolestaan lisää näkyvyyttä ja konkreettisia asiakasprojekteja sekä uusia ideoita ja tietoa omien palveluiden ja myynnin kehittämiseen.

Vapaa-ajan asumiseen liittyvien palvelujen kirjo on laaja: tarvetta voi olla esimerkiksi mökkitalkkarille, pihanhoidolle, rakennus- ja remonttitöille tai vaikkapa siivous- tai catering-palveluille. Pilotin aikana neuvontapalvelun puoleen käännyttiin useimmiten pihaan, tonttiin ja rantaan liittyvissä palvelutarpeissa ja toiseksi useimmin remonttitarpeissa.

– Suunnittelupalvelut nousivat selvästi kärkeen. Yritysten kannattaakin satsata tällaisten palvelujen kehittämiseen ja luoda helposti ostettavia, asiakasystävällisiä suunnittelupalvelupaketteja mökkien pihan, oleskelualueiden, sisustuksen ja tilojen suunnitteluun. Tämä luo kysyntää myös muille palveluille esimerkiksi rakentamiseen, remontoimiseen ja kunnossapitoon liittyen, sanoo Mökit kuntoon -koordinaattori Anne Innanen Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä.

– Pienellä yrityksellä on parhaat mahdollisuudet onnistua, kun kuuntelee asiakasta ja tekee työnsä hyvin ja luotettavasti. Laittamalla oman persoonansa peliin erottuu muista palveluntarjoajista, Innanen kannustaa.

– Mökit kuntoon -pilotti osoitti selvästi, että henkilökohtaiselle neuvonnalle vapaa-ajan asumisen palveluihin liittyen on tarvetta ja kysyntää. Neuvonnan avulla voidaan nostaa pintaan mökinomistajien piilevät palveluntarpeet, edesauttaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä edistää yritystoimintaa, toteaa projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikseistä.

– Pysyvänä toimintana tällainen neuvontapalvelu toisi seudullemme lisäarvoa, jolla erottua muista vapaa-ajan asumisen alueista. Iso kysymys onkin, millä tavoin kokeilun tulokset nyt hyödynnetään ja miten neuvontapalvelu voitaisiin vakiinnuttaa. Esimerkiksi kuntien yhteisesti järjestämä mökkiläisten neuvontapalvelu olisi harkitsemisen arvoinen asia.

Lisätiedot:

Mökit kuntoon -koordinaattori Anne Innanen, puh. 0440 785 436, anne.innanen@mikseimikkeli.fi
Projektipäällikkö Tuula Pihkala, puh. 0440 361 603, tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Mökit kuntoon -pilotti on osa Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019 -hanketta, jonka tärkein tavoite on tukea maakunnan kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi. Hankkeen päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajia ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittavat Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto, Mikkelin seutuvaliokunta, Savonlinnan kaupunki ja Helsingin yliopisto. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

  • 11.12.2018